Home -> De Vereniging -> De geschiedenis -> De geschiedenis, 1950-1984

De geschiedenis, 1950-1984

De jaren volgend werd naar concours gegaan, waar bijna altijd 1e prijzen werden behaald en traden we op met Koninginnedag en vanaf 1953 op 4 mei dodenherdenking.

Tot op heden (2023) wordt ook op 24 december Kerstavond opgetreden. Eerst in de Walburghal en laten toen het daar een Winkelcentrum werd, in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg. Bijzonder is ook nog wel om te vermelden dat bij de donateursuitvoering na de pauze altijd een blijspel werd opgevoerd van een plaatselijk toneelvereniging. Veel serenades werden gegeven bij trouwerijen, en bijzondere gelegenheden. We werden gevraagd en kregen daarvoor een enveloppe met inhoud. Door de jaren heen werd en wordt medewerking verleend aan kerkdiensten en of bijzondere dagen die in de kerk gehouden worden. We waren ook onderdeel van te houden taptoes met heel de vereniging en later gingen de drumband en de majorettes die intussen sinds 1969 deel uit maakten van de vereniging ook menigmaal naar een taptoe, o.a. in Rijnsburg in de grote bloemenhallen.

In 1957 werd het eerste vrouwelijke lid in de vereniging opgenomen. Later volgden er veel meer. De dames droegen toen donkerblauwe rokjes met een colbertje en witte blouse. Jaren later droegen de dames hetzelfde uniform als de heren, dus met lange broek.

In 1959 werd de 1e drumband opgericht en in 1965 kwam het 1e ledenkrantje uit, het heette Geklank Post. In 1967 richtten enkele leden een muziekgroep op: De Swinblazers. Het heeft niet heel lang bestaan, maar het was wel een leuke groep.

Een vast optreden voor het orkest was een jaarlijks terugkomend concertje in het psychiatrisch ziekenhuis Vrederust te Bergen op Zoom wat zeer op prijs werd gesteld.

Begin jaren 1970 werd De Boerenkapel opgericht. Zij traden op verzoek regelmatig op, o.a. bij de toenmalige voorzitter Jan Nugteren als hij Open Huis hield in de bloemenkas tegen Moederdag. Er was dan veel bezoek om planten te kopen.

Begin jaren 1970 werd de Boerenkapel opgericht. Zij traden op verzoek regelmatig op, o.a. bij de toenmalige voorzitter Jan Nugteren als hij Open Huis hield in de bloemenkas tegen Moederdag. Er was dan veel bezoek om planten te kopen.

Vanaf 1974 traden we vele jaren achtereen op in Rotterdam bij het standbeeld De Maagd van Holland op de Nieuwe Markt. Het is een monument opgericht ter ere van de inneming van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572. Het beeld, onthuld in 1874 werd bijgenaamd Vrijheidsbeeld. Door één van de nazaten van de Watergeuzen werd dan, tijdens onze muziek, een bloemenkrans om de Maagd gehangen. Na deze handeling brachten we ze vervolgens in optocht naar hun feestzaal.

In 1977 kregen we onze nieuwe groene uniformen waarna we in 1985 onze zwarte uniformen kregen. In 1978 werden de minirettes opgericht.

In 1980 reisden we met de vereniging naar onze partnerstad Norderstedt en traden daar samen met een andere vereniging op. Ook brachten zij een tegenbezoek. In 1983 hielden we onze eerste Nieuwjaarsreceptie, waarna we elk jaar op 1 of 2 januari bij elkaar komen. Om de kas te spekken werden er dikwijls een bazar en later rommelmarkten gehouden. We hadden uitwisselingsconcerten en uitvoeringen, solistenconcoursen, jubileumuitvoeringen Nieuwjaarsconcerten, vormden we een blokfluitgroep, gaven leerlingen jaarlijks een voorspeelmiddag, werden jeugdweekenden gehouden en traden we regelmatig op bij de Dienst voor gehandicapten.

H. de Bakker