Home -> De Vereniging -> Organisatie -> Contact

Contact

Postadres

Chr. Harmoniever. Het Geklank des Konings
Postbus 427
3330 AK  Zwijndrecht

Contactpersoon

Voorzitter: Meta Nugteren
Telefoon: 06-3745 2485
Stuur een e-mailbericht.

Bankrekening

Rabobank nummer NL17 RABO 0377 5479 99
t.n.v. Penn. Chr. Harm. Ver. Het Geklank des Konings

Repetitietijden

Iedere maandagavond (behalve nationale en Christelijke feestdagen)
Jeugdorkest: 17:15 - 18:15
Het Geklank: 19:45 - 22:00

Repetitie- en lesruimte

Gebouw Panoord
Groot Karreveld 10 (Bakestein)
3335 KB  Zwijndrecht

Webmaster

Ronald Velgersdijk