Home -> De Vereniging -> De geschiedenis -> De geschiedenis, 1920 (3)

De geschiedenis, 1920 (3)

Eén lid, Bas den Hoed, was al twee jaar lid van "Kunst na Arbeid" in Dordrecht, maar niemand wist dat. Hij zou het zogenaamd eens proberen om geluid uit zijn bugel te krijgen en speelde gelijk al een melodietje. Hem werd gevraagd de mensen op weg te helpen. Sommigen viel het echt tegen en hadden niet gedacht dat het zo moeilijk was. Daardoor was het verloop in het begin groot. Mensen die het niet volhielden en mensen die weer enthousiast begonnen. Na een tijdje konden ze voorzichtig een psalm spelen en een makkelijk marsje. Er werd veel in groepjes thuis geoefend, van alle kanten was er actie en het kon niet uitblijven of het moest wel groeien!

Op 5 februari 1921 werden we 'Koninklijk' goedgekeurd en op 26 april 1921 werd tijdens een jaarvergadering 42 gulden opgehaald voor aanschaf van saxofoons en in juli 1921 wordt op voorstel van het bestuur besloten dat iedereen, op eigen kosten, een pet moest aanschaffen.

Op 16 januari 1922 was het eerste vaandel er. Vanaf 1922 gingen ze bijna elke jaar naar concours, behalve natuurlijk in de oorlog en in de loop van het jaar 1922 gaf men al diverse serenades en een concertje op Koninginnedag 31 augustus. (Koningin Wilhelmina). 1927: Er wordt een contrabas aangeschaft en in 1933 werd er een tweede Vaandel gekocht voor wel 350 gulden en gaf men een uitvoering in Hotel Het Witte Paard aan het Veerplein met mannenkoor Crescendo.

Zo door de jaren heen vonden de geijkte optredens plaats. Hier eens een serenade, dan een concert op het Oranjeplein in de muziektent, een rondgang met Koninginnedag of een buiten concert in H.I. Ambacht, Dordrecht of Rotterdam en natuurlijk traden ze op Kerstavond op.

H. de Bakker