Home -> Nieuws -> Voorspeelmiddag en Jaarvergadering verplaatst

Voorspeelmiddag en Jaarvergadering verplaatst

Beste muzikanten, oud-muzikanten, dirigenten, docenten, ouders en belangstellenden van Het Geklank,

Gelet op de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de vandaag bekend gemaakte adviezen van het ministerie van Volksgezondheid en de KNMO (muziekbond) hebben wij besloten de voorspeelmiddag op zaterdag 14 maart, de jaarvergadering op 16 maart en de uitvoeringen van FAME te verschuiven naar een latere datum.

De voorspeelmiddag is verplaatst naar 20 juni en de uitvoeringen van FAME naar zaterdag 13 en zondag 14 juni. Over de jaarvergadering en verdere activiteiten in de komende weken zullen we jullie op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur,
Joost van den Oosterkamp