Home -> Nieuws -> Behaalde resultaat IJsselmonde Festival

Behaalde resultaat IJsselmonde Festival

Op 5 november heeft ons orkest Het Geklank meegedaan aan het IJsselmonde Festival. Wij zijn trots op het door het orkest en de dirigent behaalde resultaat.

BeoordelaarA.J. StolkD. Oosterman
WerkSaint DavidEmperorSaint DavidEmperor
Intonatie88
Klankvorming8
Klankbalans88
Techniek
Articulatie88
Ritmiek
Samenspel
Dynamiek888
Nuancering888
Muzikale uitvoering88
Totaal8080½8383