Home -> De Vereniging -> De dirigenten

Maron

Maron Teerds is de dirigent van Het Geklank.

Junior

Junior Huigen is de dirigent van Dat Klinkt.