Home -> De Vereniging -> Organisatie -> Contact

Contact

Postadres

Chr. Harmoniever. Het Geklank des Konings
Postbus 427
3330 AK  Zwijndrecht

Contactpersoon

Voorzitter: Meta Nugteren
Telefoon: 06-3745 2485
Stuur een e-mailbericht.

Bankrekening

Rabobank nummer NL17 RABO 0377 5479 99
t.n.v. Penn. Chr. Harm. Ver. Het Geklank des Konings

Repetitietijden

Iedere maandagavond (behalve nationale en Christelijke feestdagen)
Dat Klinkt: 18:45 - 19:45
pauze
Het Geklank: 20:00 - 21:00
pauze
Het Geklank: 21:15 - 22:15

Repetitie- en lesruimte

Gebouw Panoord
Groot Karreveld 10 (Bakestein)
3335 KB  Zwijndrecht

Webmaster

Ronald Velgersdijk